Afrikaanse gaper (gewone)

Afrikaanse jacana (lelieloper)

Afrikaanse jacana (lelieloper)

Bergeend man

Bergeend man

Bergeend paar

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Brandgans

Brilduiker balts

Brilduiker man

Brilduiker man

Canadese gans

Canadese gans

Canadese gans

Drieteenstrandloper

Dwergstern

Flamingo

Flamingo

Fuut

Fuut

Fuut

Fuut

Fuut

Fuut

Fuut

Fuut balts

Fuut balts

Fuut balts

Fuut balts

grauwe gans

Grauwe gans

Grauwe gans

Grauwe gans

Grote mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Grote zaagbek

Grote zaagbek

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Hamerkop

Hamerkop

Kleine plevier

Kleine plevier

Kleine strandloper

Kleine strandloper

Kleine strandloper

Kleine zaagbek

Kleine zilverreiger

Kleine zilverreiger

Kluut

Kluut

Kluut

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Kobbelzwaan

Koereiger

Kokmeeuw

Krakeend

Krakeend (paren)

Krakeend man

Krakeend vrouw

Kuifeend

Kuifeend man

Kuifeend man

Kuifeend vrouw

Kuifeend vrouw

Kwak

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Meerkoet

Meerkoet

Nijlgans

Nijlgans

Nonnetje man

Nonnetje vrouw

Ralreiger

Ralreiger

Ralreiger

Rosse steekelstaart man

Rosse steekelstaart man

Rosse stekelstaart man

Slobeend

Slobeend man

Smient

Smient

Smient

Smient

Smient man

Steenloper

Steenloper

Steenloper

Steltkluut vrouw

Strandplevier

Tafeleend man

Visdief

Waterhoen

Waterral

Wilde eend

Wintertaling

wintertaling man

Wintertaling man

Wintertaling paar

Wintertaling paar

Zadelbekooievaar

Zomertaling

Zomertaling man

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Zwarte ibis